Disney Couture Snow White Wrap Kimono

Kidadajonesfordisneycouture_2Denise2

Denise Richards is holding the Kidado Jones for Disney Coutour $100 Snow White Wrap Kimono.

Filed under: Get the Look

Leave a Comment »»

Latest Dish